речиси 30 години континуиран раст

Успехот на компанијата се должи на одговорно, посветено и професионално работење, континуирано вложување во сите аспекти на работењето

за нас
m2
складишен простор
m2
магацински простор
m2
дел за пакување
палетни места

Нов дистрибутивен центар!

Компанија Јус МБ од јули 2020 година официјално својата дистрибуција ја извршува од новоизградениот дистрибутивен центар
Chrome iPad

Зошто ние?

Компанијата Јус МБ датира од 1992 година. Нејзините почетоци се како мала семејна фирма која од скромни почетоци практикувајќи континуирано вложување во своите вработени, имплементација на современи стандарди и професионализација на своето работење допринесе за голем развој во современа компанија со сопствен дистрибутивен центар од најсовремен ранг.

Повеќе

Нашиот пат

Успехот и развојот на компанијата се должат на одговорно, посветено и професионално работење, континуирано вложување во сите аспекти на работењето и секако на долгогодишната соработка со своите принципали кои се дополнителен придонес за заеднички раст во продажбата и дистрибуција.

Повеќе