gati 30 vjet rritje të vazhdueshme

Suksesi dhe zhvillimi i kompanisë i dedikohet funksionimit të përgjegjshëm, të përkushtuar dhe profesional, investimeve të vazhdueshme në të gjitha aspektet e funksionimit

për ne
m2
HAPËSIRË PËR RUAJTJE
m2
Hapësirë magazinimi
m2
PJESË PËR PAKETIM
VENDE PËR PALETA

Qendër e re e shpërndarjes!

Kompania Jus Mb nga korriku i vitit 2020 zyrtarisht kryen shpërndarjen e saj nga qendra e re e shpërndarjes
Chrome iPad

Investim i blertë në Komunën e Sarajit

Kompania JUS MB instaloi panela fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike me kapacitet prej 1 megawatt. Sipërfaqja e tërësishme e çatisë është 7000 m2, ndërsa vlera e projektit i kalon mbi 700,000 euro. Energjia e prodhuar do të shërbej për nevojat e kompanisë, ndërsa pjesa tjetër do të shitet në tregun e hapur.

Pse ne?

Kompania Jus MB daton që nga viti 1992. Fillimet e saj janë si një firmë e vogël familjare që me fillime modeste, duke praktikuar investime të vazhdueshme në punonjësit e saj, zbatim të standardeve moderne dhe profesionalizëm në punën e saj, kontribuoi në zhvillim të madh në një kompani moderne me qendrën e vet të shpërndarjes të rangut më modern.

Më shumë

Mënyra jonë

Suksesi dhe zhvillimi i kompanisë i dedikohet funksionimit të përgjegjshëm, të përkushtuar dhe profesional, investimeve të vazhdueshme në të gjitha aspektet e funksionimit dhe natyrisht, bashkëpunimit afatgjatë me partnerët e saj, të cilët janë një kontribut shtesë për rritjen e përbashkët të shitjeve dhe shpërndarjes.

Më shumë