Magazina

Kompania Jus Mb nga korriku i vitit 2020 zyrtarisht kryen shpërndarjen e saj nga qendra e re e shpërndarjes.

Në kuadër të qendrës së shpërndarjes, në katin e parë, ka një hapësirë ​​depozitimi prej gjithsej 6,000 m2, një hapësirë ​​magazinimi prej 4,500 m2, dhomave dhe pjesës për paketim prej 1,500 m2. Në sipërfaqen e hapësirës për magazinim janë në dispozicion 4,128 vende për paleta, ndërsa në sipërfaqen e dhomave janë në dispozicion 2,160 vende për paleta.

Pranimi dhe dorëzimi i produkteve bëhet nga 13 rampa me profesionalizëm të lartë.

Hapësira e magazinimit është ndërtuar në përputhje me të gjitha normat dhe standardet dhe përfshin një magazinë për produktet ushqimore dhe një sektor të veçantë Co-Pak.

Dhomat që janë pjesë përbërëse e hapësirës për depozitim të qendrës së shpërndarjes kanë një kapacitet total prej 2,160 ton ose 2,160 vende për paleta. Ky sektor përbëhet nga 3 dhoma të sofistikuara, të ndërtuara sipas standardeve më të fundit dhe ato janë të destinuara për ruajtjen e mishit, produkteve të mishit dhe ushqimeve të ngrira. Brenda këtij sektori ekziston një seksion i veçantë për pranimin dhe dorëzimin e produkteve, për të cilat janë ndërtuar 2 rampa të veçanta me profesionalizëm të lartë.

Pjesa për paketim, e cila është pjesë e hapësirës totale të magazinimit, përdoret për paketimin e produkteve PL të markës JUS MB që janë: sheqer, fasule dhe oriz.

m2
HAPËSIRË PËR RUAJTJE
m2
Hapësirë magazinimi
m2
PJESË PËR PAKETIM
VENDE PËR PALETA

Qendra e shpërndarjes ka një sistem modern WMS të menaxhimit të depove.

Sipas të gjitha standardeve moderne, hapësira e magazinimit është një pjesë që funksionon më vete, por, megjithatë, ekziston një lidhje e pandërprerë, e planifikuar mirë, me pjesën administrative dhe logjistikën.

Në përputhje me të gjitha standardet e sigurisë, hapësira e magazinimit, si pjesë e qendrës së shpërndarjes, i kushton vëmendje të veçantë standardit HACCP dhe mirëmbajtjes së higjienës.

Për mbarëvajtjen e gjithë punëve të magazinimit kujdesen 28 punonjës.