Logjistika

E gjithë shpërndarja të cilën e kryen Jus MB organizohet nga magazina qendrore në Shkup.

Rrjeti i shpërndarjes përfshin çdo ditë mbi 150 lokacione në të gjithë vendin. Qëllimi ynë i përbashkët është të sigurojmë shërbim në kohë, cilësor dhe efikas për të gjithë klientët.

Shpërndarja bëhet çdo ditë me gjithsej 32 automjete (për mallra dhe pasagjerë) me një kapacitet prej 1.000 deri në 10,000 kg, me afat nga 24 orë deri maksimumi 48 orë për dorëzim përfundimtar në territorin e vendit.

Gjatë një viti, parku i automjeteve të Jus MB u ofron prodhime 1500 blerësve.

Për më tepër, ne kujdesemi për ekipin tonë të shpërndarjes dhe lëvizjen e produkteve nga depoja qendrore te secili klient veç e veç përmes sistemit të implementuar GPS, me çka vazhdimisht rritet efikasiteti i  shpërndarjes dhe efikasiteti i punonjësve.

Misioni ynë aktual dhe në të ardhmen është të monitorojmë dhe zbatojmë ndryshimet globale në punën e transportit.