Kontakt

Rr. 1723 nr.24, Saraj
1000 Shkup
R. e Maqedonisë së Veriut

Telefon +389 2 2058616; +389 2 2056949


Fax+389 2 2056916


e-mail info@jusmb.com

Drejtor i shitjeve m.stojcevska@jusmb.com


KA menaxher i shitjes s.hajredini@jusmb.com


LKA menaxher i shitjes n.huneli@jusmb.com, m.memedi@jusmb.com


Marketingu r.stefanova@jusmb.com


Kontabiliteti zaklina.v@jusmb.com